הקרטל- איפה האבא שיראה אותך ככה (הקליפ הרשמי)

Shot by: Ofek Gilboa, Sagi Gvirtz, Walla!

Editing by: Yonatan Galila

April 2012

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic